כשמדובר בשערך אל תתפשרי... תוספות, מילוי והארכת שיער עושים רק אצל אופק אהרוני.

מומחה תוספות, הארכה ומילוי שיער